Dematerializacja akcji

16.10.2020 r. Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Unravel S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

2.10.2020 r. Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Unravel S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

18.09.2020 r. Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Unravel S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

This website uses cookies to work correctly and to obtain anonymous information about users’ Internet activities.This information shall be collected and used to optimize the Unravel offer. Unravel may provide this information to its Partners for analysis. Cookies will be stored in the browser’s memory. Cookies settings can be changed in the browser’s options. For more information please visit Privacy Policy.