Dane formalne Spółki Akcyjne Unravel :

Unravel Spółka Akcyjna
Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław
NIP: 8971879134
REGON: 386117266

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000842732 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału akcyjnego: 100.000 zł
Liczba akcji: 10.000
Wartość nominalna akcji: 10 zł

Aktualności:

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNRAVEL S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki

Dematerializacja akcji

This website uses cookies to work correctly and to obtain anonymous information about users’ Internet activities.This information shall be collected and used to optimize the Unravel offer. Unravel may provide this information to its Partners for analysis. Cookies will be stored in the browser’s memory. Cookies settings can be changed in the browser’s options. For more information please visit Privacy Policy.